User Tools

Site Tools


1700--2279-barto-la-gi

Barto
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Chernykh, L.
Nơi khám phá Nauchnyj
Ngày khám phá 25 tháng 2 năm 1968
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 2279
Đặt tên theo Agniya Barto
Tên thay thế 1968 DL
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0659802
Viễn điểm quỹ đạo 2.8486352
Độ lệch tâm 0.1592505
Chu kỳ quỹ đạo 1406.9793759
Độ bất thường trung bình 130.30705
Độ nghiêng quỹ đạo 2.98176
Kinh độ của điểm nút lên 140.04065
Acgumen của cận điểm 62.16577
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Suất phản chiếu hình học 0.0475
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.97

2279 Barto (1968 DL) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 25 tháng 2 năm 1968 bởi Chernykh, L. ở Nauchnyj. Nó được đặt theo tên Agniya Barto, a Soviet children's writer.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 2279 Barto
1700--2279-barto-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)