User Tools

Site Tools


1701--2582-harimaya-bashi-la-gi

2582 Harimaya-Bashi
Tên
Tên Harimaya-Bashi
Tên chỉ định 1981 SA
Phát hiện
Ngày phát hiện 16 tháng 9 năm 1981
Thông số quỹ đạo
Kỷ nguyên 27 tháng 10 năm 2007 (JDCT 2454400.5)
Độ lệch tâm (e) 0.0668282
Bán trục lớn (a) 3.2038975 AU
Cận điểm quỹ đạo (q) 2.9897868 AU
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 3.4180082 AU
Chu kỳ quỹ đạo (P) 5.73 a
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 18.15858°
Kinh độ (Ω) 56.48065°
Acgumen (ω) 240.15943°
Độ bất thường trung bình (M) 337.28896°

2582 Harimaya-Bashi là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 2094.6735419 ngày (5.73 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 16 tháng 9 năm 1981.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 28 tháng 4 năm 2008. 
1701--2582-harimaya-bashi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)