User Tools

Site Tools


1702--2683-brian-la-gi

Brian
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Thomas, N. G.
Nơi khám phá Flagstaff (AM)
Ngày khám phá 10 tháng 1 năm 1981
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 2683
Tên thay thế 1981 AD1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7425595
Viễn điểm quỹ đạo 3.0930689
Độ lệch tâm 0.0600637
Chu kỳ quỹ đạo 1820.4757095
Độ bất thường trung bình 304.40189
Độ nghiêng quỹ đạo 1.48806
Kinh độ của điểm nút lên 342.39576
Acgumen của cận điểm 13.32395
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.8

2683 Brian (1981 AD1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 10 tháng 1 năm 1981 bởi Thomas, N. G. ở Flagstaff (AM).

Don't confuze it with 2488 Bryan.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 2683 Brian
1702--2683-brian-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)