User Tools

Site Tools


1703--2786-grinevia-la-gi

Grinevia
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Chernykh, N.
Nơi khám phá Nauchnyj
Ngày khám phá 6 tháng 9 năm 1978
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 2786
Đặt tên theo Alexander Grin
Tên thay thế 1978 RR5
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1505110
Viễn điểm quỹ đạo 3.0623120
Độ lệch tâm 0.1749150
Chu kỳ quỹ đạo 1536.9612278
Độ bất thường trung bình 0.54250
Độ nghiêng quỹ đạo 13.24052
Kinh độ của điểm nút lên 9.34111
Acgumen của cận điểm 20.31372
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.0

2786 Grinevia (1978 RR5) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 6 tháng 9 năm 1978 bởi Chernykh, N. ở Nauchnyj.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 2786 Grinevia
1703--2786-grinevia-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)