User Tools

Site Tools


1704--3792-preston-la-gi

Preston
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. Shoemaker và C. Shoemaker
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 22 tháng 3 năm 1985
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 3792
Tên thay thế 1985 FA
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.7855313
Viễn điểm quỹ đạo 2.7979539
Độ lệch tâm 0.2208849
Chu kỳ quỹ đạo 1267.2058393
Độ bất thường trung bình 296.13905
Độ nghiêng quỹ đạo 23.68784
Kinh độ của điểm nút lên 63.38622
Acgumen của cận điểm 51.05355
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.4

3792 Preston (1985 FA) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 22 tháng 3 năm 1985 bởi E. Shoemaker và C. Shoemaker ở Palomar. Nó được đặt tên cho tác giả Richard Preston,người viết sách về Carolyn Shoemaker.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 3792 Preston
1704--3792-preston-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)